kary Kodeks pracy

Baza znalezionych haseł

To dla Ciebie kochanie :*

Temat: zawieszenie świadczenia pracy
  Na podstawie Art. 109. par. 2 . kodeksu pracy kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeśli pracownik nie został wysłuchany - kara została zastosowana z naruszeniem przepisów prawa.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=33222Temat: Umowa cywilno-prawna a kodeks pracy
Umowa cywilno-prawna a kodeks pracy   Witam 1.Prowadzę własną działalność jednoosobową,podpisałem umowę z firmą budowlaną i własnie dzisiaj zostałem ukarany z kodeksu pracy karą pieniężną nie mającą odniesienia do art.kp, analizując umowę obowiązują mnie inne kary umowne czy kodeks pracy również ma zastosowanie do mojej umowy. 2.Mając miesięczny okres wypowiedzenia w trybie normalnym czy mogę wcześniej rozwiązać umowę przy zaistniałej sytuacji.
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=3697


Temat: Niepodpisana nagana
Niepodpisana nagana   Dwa tygodnie temu zdarzyło mi się wykroczyć przeciwko regulaminowi pracy, przez co kierownik zapowiedział ukaranie mnie naganą. Jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymałem zawiadomienia na piśmie o nałożeniu kary, ani nie podpisywałem niczego. Wg. Kodeksu Pracy kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. (art. 109, § 1) Czy wobec tego że do tej pory nie podpisywałem niczego, ani nie otrzymałem powiadomienia na piśmie, jedynie słowną zapowiedź kierownika o karze nagany, oznacza to iż kara uważana jest za niebyłą? Czy teraz mogę odmówić podpisania...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=22648


Temat: Brak odpowiedzi pracodawcy, pomówienie, kara
[cytat:1c6t10bu] Art. 112 § 2 Kodeksu pracy. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.[/cytat:1c6t10bu] Czyli może pan wystąpić do sądu. IMHO w tej sprawie decydujące jest, czy kara została prawidłowo wymierzona, bo zgodnie z art. 109 par. 2 Kodeksu pracy kara może zostać nałożona tylko po wysłuchaniu pracownika. Czy został pan wysłuchany przed jej nałożeniem?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=22150