reakcja dysocjacji

Baza znalezionych haseł

To dla Ciebie kochanie :*

Temat: dysocjacja, wzór elektronowy
...wzór elektronowy jonu OH-. zad2. NAturalny minerał zwany karnalitem jest solą podwójną o wzorze KCl*MgCl2*6H2O. W wodzie rozpuszczono 0,1 mola karnalitu. Podaj wzory jonów które znajduja się w otrzymanym roztworze i oblicz ile gramów AgNO3 należy użyć do wytrącenia anionów znajdujących sie w roztworze. zad3.Stopień dysocjacji wody w temp. 18°C wynosi 1,4* 10-9 (to '-9' jest potęgą, nie wiedziałam jak to zapisac;) Napisz równanie reakcji dysocjacji wody i oblicz ile kationów wodoru znajduje sie w szklance wody o objętosci 200cm3. zad4. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki wody w stanie stałym tworzą struktury przzestrzenne, np płatki sniegu. Mam problem z tymi zadaniami, proszę o pomoc :)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22154Temat: CHEMIA MEDYCZNA - PYTANIA Z WEJŚCIÓWEK 2009
...reakcji N2+02=2NO2 i H>0 napisz wyrazenie na stala. i podaj co sie stanie ze stanem i stala rownowagi gdy podwyzszymy tem, cisnienie i dodamy N2, 2. A+B=c+d narysuj wzor zmian entalpii swobodnej podczas przebiegu kiedy energia jest egzoergiczna. zaznacz Ea i G 3. Dla reakcji A=B narysuj wykres C/T oraz obl. % zawartosc reagentow w stanie rownowagi dla K=0,5 4.Podaj def zasady wg Bronsteada. napisz 3 przyklady zasad wraz z odpowiednimi rownaniami. 5. napisz reakcje dysocjacji kwasu octowego wg teorii Bronsteada, napisz wyrazenie na stala dys, podaj wzor okreslajacy prawo rozcienczen Ostwalda.
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=2151


Temat: Reakcja ,równanie...
Równania reakcji zobojetniania napisałam Ci we wcześniejszym Twoim zapytaniu i wyglądają one tak: (skopiowalam): cząsteczkowo: H3PO4 + 3NaOH ---> Na3PO4 + 3 H2O jonowo: 3H^+ + PO4^3- +3Na^+ + 3OH^- ---> 3Na^+ + PO4^3- + 3H2O jonowy skrócony: 3H^+ + 3OH^- ---> 3H2O /:3 H^+ + OH^- ---> H2O Twoja reakcja dysocjacji kwasów jest z błędem, powinno być: HnR <--H2O--> nH^+ + R^-n wodorotlenki i sole masz dobrze
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23570


Temat:
...(przewrotnie, żeby wywołać burzliwą dyskusję) - nie ulegają hydrolizie. Weźmy dowolny związek trudnorozpuszczalny - choćby siarczan (VI) baru. Co się dzieje nad osadem tej substancji w roztworze nasyconym? Mamy taką równowagę: BaSO4 = Ba2+ + SO4(2-) Nie jest to rzecz jasna reakcja hydrolizy, lecz równowaga rozpuszczania - a ponieważ odbywa się pod wpływem dipoli rozpuszczalnika - więc napisze, że jest to równanie reakcji dysocjacji jonowej BaSO4 w roztworze (względem BaSO4) nasyconym. Wolno mi? Chyba wolno. Ale to nie koniec. Skądinąd wiadomo, że wodorotlenek baru jest substancją umiarkowanie rozpuszczalną w wodzie, a to znaczy, że dla procesu: Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH- iloczyn rozpuszczalności równy jest 10^-2,7 (dla oktahydratu, ale to w tej chwili nie ważne; istnieją równiez zmierzone stałe trwałości BaOH+). Skoro...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,544.html


Temat: pH roztworu
Witam, dane: 0.05 mola KOH, v =0.5dm³ reakcja dysocjacji KOH: KOH→K+ (+) OH- bilans masy: Cb= [K+] bilans ładunku: [K+]=[OH-] ponieważ Cb nie mamy więc obliczamy ze wzoru na stężenie molowe: Cb=n/v Cb=0.05/0.5=0.1 mol/dm³ Skoro Cb jest równe stężeniu jonów potasowych (z bilansu masy), a stęzenie jonów potasowych równe jest z bilansu ładunku stężeniu jonów wodorotlenkowych możemy policzyć stężenie jonów oksoniowych (ze stałej protolizy...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1363


Temat: łe! szkoła!
...już mówiłam na szałt boksie, strasznie potrzebna mi pomoc z chemii. Moje oceny to 1 i 2, a jutro mam kartkówkę. Na szczęście udało się zakosić pytania do obu grup ;P Wiem, że niezbyt lubicie chemię, ale jesteście starsze i na pewno coś tam pamiętacie i umiecie. Nie oczekuję, że zrobicie to wszystko, ale jedno zadanie to byłabym i tak wdzięczna. (* przy jakiejś liczbie oznacza, że jest to ta mała wartościowość na dole). Zad. 1 Napisz i odczytaj reakcje dysocjacji soli (NH4*)2*S - Ba(NO3*)2* - CaCl2* - Na2*S - (NH 4*)2*CO3* - BaCl2* - Zad. 2 Oblicz, ile procent wody należy odparować ze 120 gram 10% roztworu soli, aby roztwór był 15%? Zad. 3 Ile należy dodać do 140 g 20% roztworu soli, aby roztwór był 15%? Dzięki za jakąkolwiek pomoc EDIT Drugie mam. Brat był na gg i zrobił. 3 też, ale na bank źle, bo jakimś cudem wyszło mi 95%, więc pomoże ktoś w tym? No i to...
Źródło: withoutavril.fora.pl/a/a,69.html


Temat: 2 zadania z dysocjacji jonowej.
Zadanie 1 Jeżeli stopień dysocjacji jest równy 100% to oznacza, że wsyztskie wprowadzone cząsteczki soli uległy dysocjacji. W takim razie napiszmy równanie reakcji dysocjacji chlorku potasu: Wiemy, że do roztworu wprowadzono 0,74g soli. Z równania wiemy, że z Obliczmy ile to moli kationów potasowych: Wiemy, że stężenie molowe wyrażamy w molach na decymetr sześcienny, czyli inaczej w molach na 1000 centymetrów sześciennych (1dm^3=1000cm^3). My mamy w 100 cm^3 0,1 mol kationów, czyli w 1000cm^3 będziemy mieć 1 mol kationów. Stężenie kationów potasowych wynosi 1...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1831


Temat: Prawo działania mas. Dysocjacja elektrolitów.
dokładnie, ale jak każą napisać proces dysocjacji to można uwzględnić stężenie molowe wody, bo reakcja dysocjacji w prawdzie wygląda tak: ale twoja stała jest chyba na pewno też dopuszczalna bo stężenie molowe wody zmienia się w nieznacznym stopniu.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5827


Temat: Dysocjacja
pomóżcie zrobić mi te zadania z dysocjacji Zdysocjuj związki: Al(OH)Cl2 Mg(OH)Cl Ca(H2PO4)2 HClO4 Uzupełnij reakcje dysocjacji 3H3BO3--->.....+..... .....---->H+ + H2AsO4- KHSO4---> .....+..... I jeszcze takie dziwne zadanie W wodzie skoro w r-rze stwierdzono obecność jonów Pb4+,Cl-,SO32-,K+,Cr3+,OH- nie mam pojecia co z tym zrobic ale chyba trzeba zrobic jak najwiecej wiązań z tego
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22689


Temat: Dysocjacja
po pierwsze - też nie spotkałem się, by ktoś inne reakcje niż kwasu z zasadą nazywał reakcjami zobojętniania po drugie - jeżeli chodzi o równanie reakcji dysocjacji wodorotlenku żelaza (III) Fe(OH)3 to ani Brzoskwinki ani Albita nie jest poprawne - bo dysocjują w wodzie zasady czyli rozpuszczalne w wodzie wodorotlenki, a do nich wodorotlenki żelaza nie należą...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2377


Temat: pH
...HCl Dla ułatwienia obliczeń przyjmij, że dysponujesz 1dm3 NH4OH i odpowiedz sobie na następujące pytania: 1. Co to jest stopień dysocjacji 2. Jakie jest stężenie cząsteczek zdysocjowanych ([OH-] - MH4+] 3. Jakie jest pOH roztworu amoniaku (NH4OH) 4. Jakie jest pH roztowru amoniaku 5. Zapisz równanie reakcji kwasu z amoniakiem 5. Jaka jest objętość koncowa roztowru 6. Jakie jest stężenie chlorku amonu 7. Zapisz rónanie reakcji dysocjacji jonu amoniowego 8. Zapisz równanie na stalą dysocjacji jonu amoniowego 9. Przkształć to równanie względem [H+], stałą kwasowości jonu [NH4+] znajdziesz w tablicach. Policz [H+] 10. Oblicz pH roztworu.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8061


Temat: stała i stopień dysocjacji
rozumiem że koniec konców zadanie pierwze policzylam dobrze tak ? i nadal nie wiem jak zrobić 2, bo mam problemy jakie stężenia podstawić, trzena tu pisać rekacje dysocjacji ? I jeszcze pytanie kiedy pisze się reakcję dysocjacji jako rozpad na jony, a kiedy z zaznaczeniem jonów okskoniowych?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4357


Temat: Doświadczenia chemiczne
Ale reakcje dysocjacji są zawarte w programie dla gimnazjum i wydaje mi się, że są rozumiane.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5547


Temat: Pomoc z zadan o alkoholach
Mam problem z kilkoma zadaniami, jako iz jestem zielony z chemii prosze o pomoc Zad 1 Napisz równanie reakcji dysocjacji elektrolitycznej kwasu CH3CH2COOH Zad 2 Podaj z jakich pierwiastków i ilu atomów zbudowane są nastepujące czasteczki związkow chemicznych a) 3 C4H9OH b) 4 CH3 COOH Zad 3 Oblicz zawartosc procentowa (% masowy) wodoru w kwasie octowym. (masa atomowa C=12u, masa atomowa H=1u, masa atomowa tlenu=16u) Dane: Obliczenia: Szukane:
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23283


Temat: Oblicznie pH
Kwas solny jako mocny kwas praktycznie dysocjuje w całości. Napisz reakcję dysocjacji dla kwasu solnego i oblicz ile moli wodoru powstanie skoro masz 0,001 molowy kwas. Mając stężenie jonów wodorowych możesz obliczyc pH.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3202


Temat: Napisz reakcje w których otrzymasz...
Napisz reakcje w których otrzymasz: a. kwas azotowy(III) b. kwas węglowy c. kwas bromowodorowy Zapisz reakcje dysocjacji powstałych kwasów.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23146


Temat: zadanie-dysocjaca
Policz mole, stężenie molowe. Napisz reakcję dysocjacji, policz ile będzie jonów. Sole są słabymi czy mocnymi elektrolitami?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18735


Temat: Moc Kwasu
Te wartości w nawiasach kwadratowych to stężenia molowe substratów i produktów reakcji dysocjacji danego kwasu. Aby uzyskać wartość K(czyli to 10^7) należy podzielić iloraz stężenia produktów przez iloraz stężenia substratów. Ot, cała filozofia
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18640


Temat: Dysocjajcja jonowa-zadania
Podpowiedź 2: sprawdź na tablicy rozpuszczalności, czy wodorotlenek lub sól rozpuszczają się w wodzie - wtedy można pisać równania reakcji dysocjacji.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1734


Temat: Stała równowagi reakcji chemicznej Kp, Kc i Kx
Bezwymiarowa jest tylko wartość Kx (ulamek molowy jest bezwymiarowy) natomiast pozostale stale są wymiarowe, ale ich wymiar zależy od wzoru na K. Dla reakcji dysocjacji HClO = H+ + ClO- Wymiarem stalej K jest mol/dm3 dla reakcji N2 + 3H2 = 2NH3 Wymiarem stelej Kc jest Po prostu zapisz wzór na stalą wraz z jednostkami i zobacz co Ci wyjdzie :D
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5218


Temat: chemia wody w pigułce
Kwasy silne, jak już wspominałem, dysocjują praktycznie całkowicie. W takim przypadku pH wynika bezpośrednio z ilości wprowadzonego kwasu. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku kwasów słabych. Dysocjują one częściowo, przy czym im większe stężenie kwasu, tym mniejsza jego część ulega dysocjacji. Ogólnie reakcja dysocjacji wygląda następująco: HA = H+ + A–, np. HCl = H+ + Cl– lub CH3COOH = H+ + CH3COO–. W przypadku kwasów tzw. wieloprotonowych może zachodzić kilka kolejnych reakcji, np. H3PO4 = H+ + H2PO4–,H2PO4– = H+ + HPO42–, HPO42– = H+ + PO43–. Jak łatwo zauważyć, każda z przedstawionych reakcji jest równowagowa, a zatem może być opisana ilościowo za pomocą stałej równowagi, zwaną w tym...
Źródło: aquaristica.pl/viewtopic.php?t=59


Temat: Otrzymywanie wodorotl. sodu ze sody oczyszczonej
soda oczyszczona dysocjuje następująco: NaHCO3 --> Na+ + HCO3- ... w reakcji dysocjacji nie może powstać kwas i zasada chyba że w hydrolizie
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3641


Temat: dysocjacja- siarczan(IV) amonu
tak, to sa zwiazki jonowe to zwyczajny proces fizyczny, jezeli mamy do czynienia z mocnymi solami Proces fizyczny? To dlaczego pisze się reakcję dysocjacji?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3178


Temat: Stopien dysocjacji i pH
W zadaniu pierwszym napisz równanie reakcji. Policz na jego podstawie, ile moli związku będącego w nadmiarze pozostanie w roztworze. następnie policz jego stężenie, korzystając ze wzoru mając już stężenie, zapisz równanie reakcji dysocjacji na podstawie równania dysocjacji skorzystaj ze wzoru: pH + pOH=14 (pH to inaczej -log[H+], a pOH[-log[OH-], logarytmy masz w kalkulatorze windowsowskim) w zadaniu drugim policz, ile moli masz w roztworze 25cm3, korzystając z przekształcenia wzoru a następnie obliczając masę kwasu octowego w tym roztworze, mnożąc masę roztworu i zawartość procentową. Na tej podstawie, korzystając ze wzoru:...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18118


Temat: reakcja ze 'smoczą krwią'
miałaś "smoczą krew"... ale pewnie otrzymaną w reakcji tiocyjanianu amonu z jakimś związkiem żelaza III. równowaga reakcji dysocjacji/hydrolizy amoniaku sie przesunęła po zmianie pH.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6554


Temat: dysocjacja jonowa soli
...NA2O, SO2, CH4,MgO, HCl, O2, CaCl2,h2s,CaO,K2SO4 Ktore roztwory zawieraja jony H+, ktore OH-, a ktore maja odczyn obojetny? odpowiedz uzasadnij.. napisz odpowiednie rownania reakcji. 1........ 2........ 3....... 4........ 5....... 6........ 7....... 8....... 8........ 9........ 10....... 11........ 2zad) Podkresl wzory substancji,ktore, rozpuszczone w wodzie, ulegna dysocjacji. napisz odpowiednie rownania reakcji dysocjacji. HBr, CH4, Ca(OH)2, CO, MGCl2, SiO2, O2, K2S, H3PO4,H2, NaNO3, Fe2O3, Fe2(SO4)3, CuO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3zad) napisz rownania
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1826


Temat: Kolokwium 1
...roztworu kw.octowego zależą od stężenia. 2. Które z tych roztworów są elektrolitami i napisać ich równania dysocjacji ( roztwory to: HNO3, H2SO4, H3PO4, CH3COOH, NH4OH, NaOH, CH3COOHNH4, C6H12O6, C6H6, FeCl3 i jeszcze jakieś ale nie pamiętam ) 3. Jak wpływa rozcieńczanie i temperatura na NH4+ i na CH3OO-. 4. Co to są elektrolity i podać ich przykłady. 5. Ile moli kwasu jedno protonowego jest w roztworze 3dm3 o pOH=14. 6. Były podane 2 reakcje dysocjacji i trzeba było podpisać co jest kwasem a co zasadą.
Źródło: geologiauwr.fora.pl/a/a,23.html


Temat: salmiak
witam :) mam takie pytanie, mianowicie interesuje mnie co powstanie jezeli polaczy sie salmiak z woda, przy czym wydzieli sie biały dym...myslałam nad reakcja dysocjacji ale wtedy skad ten dym? z góry dziekuje za wszelkie sugestie;)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=314


Temat: Egzamin
Pytania z II terminu chemii , miałem kupe czasu wiec przepisałem ;p 1 . omów wpływ elektroujemności na charakter tworzących sie miedzy nimi wiązań , podaj ch-ke tych wiązań . 2 . Napisz równanie reakcji dysocjacji stopniowej kw.siarkowego IV , nazwij jony , napisz równanie reakcji otrzymywania wszystkich mozliwych soli tego kw. z wodorotlenkiem glinu , nazwij te sole 3 . uzasadnij odczyn wodnego roztworu weglanu sodu , napisz równanie i nazwij reakcje zachodzące w tym roztworze 4 . napisz równanie i uzasadnij kierunek reakcji samorzutnej dla układu .....= + 0,150V .....= +0,771V oblicz siłę elektromechaniczną ogniwa...
Źródło: rolnictwo0809.fora.pl/a/a,260.html


Temat: Dysocjacja, hydroliza, stracanie osadow...
...gorącą prosbe, mam czas do jutra na skonczenie 5 sprawozdan z laborek z chemii nieorganicznej, tam gdzie są potrzebne obserwacje to jakoś sobie radze.. ale juz nie mam sił i wszystko zaczyna mi się mieszać.. potrzebuje rozwiazan kilku chyba dla Was zadan, jest to moja szansa na zaliczenie tej chemii ktora troche zepsulem przez wlasne zaniedbanie;/ Jesli ktokolwiek moglby pomoc to dziekuje, zadania sa ze sprawozdan z Chemii z Politechniki wroclawskiej Reakcje dysocjacji eletrolitycznej i hudrolizy jonów: HCL CH3OOH NACL H2O NH3H20 NAOH NH4CL CH3COONa K2CO3 Obliczyć Wartosc PH 0,1 M HCL 0,1 M CH3COOH 0,1 M NACL H2O 0,1 M NH3*H20 0,1 M NAOH 0,1 M NH4CL 0,1 M CH3COONA 0,1 M K2CO3 Reakcje zachodzace w roztowrach I OBLICZYC DLA NICH PH NH3H20 NH3H2O + HCL NH3H2O+NAOH CH3COOH CH3COOH+HCL CH3COOH+NAOH Do probówki odmierzyć 1 cm3 0,10 M roztworu...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23227


Temat: MOC ELEKTROLITÓW
MOC ELEKTROLITÓW Roztwór elektrolitu może zawierać także cząsteczki niezdysocjowane. Tak więc nie wszystkie cząsteczki elektrolitu ulegają dysocjacji i rozpadają się na jony pod wpływem wody. W roztworze ustala się stan równowagi dynamicznej pomiędzy jonami i cząsteczkami niezdysocjowanymi. Dla elektrolitu o ogólnym wzorze AB (np: NaCl) dysocjującego na jeden kation i jeden anion równanie reakcji dysocjacji ma postać: AB ↔ A+ + B- cząsteczki jony wytworzone niezdysocjowane z czasteczek zdysocjowanych Stała równowagi takiej reakcji nazywa się stałą dysocjacji i wyraża się wzorem: K = [A+]•[B-] / [AB] gdzie [A+] i [B-] oznaczają stężenia jonów, a [AB] stężenie cząsteczek niezdysocjowanych. Na przykład
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1810


Temat: Dysocjacja a toksyczność
...dysocjacji elektrolitycznej, jednak dysocjacja wzrasta wraz z procesem rozcieńczania roztworu. Dysocjacja termiczna jest to podział cząsteczki na mniejsze fragmenty, prostsze cząsteczki, atomy lub wolne rodniki pod wpływem podwyższonej temperatury. Proces ten jest odwracalny. Na przykład podział chlorku amonu odbywa się w temperaturze 350°C. Stała dysocjacja, K, (zwana również stałą jonizacji), jest to stała równowagi reakcji dysocjacji, czyli rozpadu związków chemicznych na jony, pod wpływem działania rozpuszczalnika, lub na przykład podziałania na związek chemiczny silnym prądem elektrycznym. Zgodnie z prawem działania mas dla elektrolitu AB dysocjującego zgodnie ze schematem AB<->A++B-. Stopień dysocjacji, jest to stosunek cząsteczek elektrolitu, jakie uległy dysocjacji, do liczby całkowitej cząsteczek w danym roztworze. Dla...
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=514


Temat: Etapy dysocjacji jonowej
Zasady mocne moga dysocjowac takze w 2 strony, jesli nie jest sie pewnym zwrotu strzalek, gdyz proces ten jest w wiekszosci przypadkow odwracalny. A co do zasad, są to zwykłe wodorotlenki 1 i niektore z grupy 2 rozpuszczalne w wodzie, nie wiem czemu mialyby nie dysocjowac stopniowo? Podajcie konkretne uzasadnienie O kurde to nie jest się pewnym mnie rozwaliło ;D Jak nie jesteś pewien to reakcja jest odwracalna, tak? Hahaha Jeśli reakcja dysocjacji elektrolitycznej mocnych zasad jest odwracalna to zjawisko hydrolizy jest bezsensu. A coś mi mówi że nie jest, więc... Z resztą, nie wiem czy zauważyleś, ale ja, proelo i stan pisaliśmy że dysocjują jednostopniowo. Hmm... przyznam się - uzasadnienia nie znam, być może chodzi o udzial wiązania jonowego w wiązaniu metal - tlen.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20982


Temat: zadania, chemia organiczna
...-uwodornienie toluenu -nitrowanie toluenu -sulfonowanie toluenu 3.Napisz równania reakcji chemicznych,które obrazują przemiany dowolnego pierwszorzędnego estru 4.Za pomocą równań przedstaw przebieg próby Tollensa i Trommera dla etanolu (aldehydu octowego) 5.Napisz równania reakcji zobojętnienia: -kwasu propanowego wodorotlenkiem potasu -kwasu octowego wodorotlenkiem wapnia 6.Ułóż równania reakcji dysocjacji jonowej: -kwasu octowego -mrówczanu sodu -octanu wapnia 7.Zapisz i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego -kwasu mrówkowego -kwasu octowego -kwasu propanowego 8.Napisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywania: -octanu sodu 9. Podaj wzory strukturalne następujących związków: -kwas propanowy -kwas 2metylopropanowy -kwas 2,2dimetylopropanowy -kwas 2-...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21921


Temat: Hydroliza
Reakcje dysocjacji: 1) NaOH --> Na(+) + OH(-) 2) HCl --> H(+) + Cl(-) 3) NH3 + H2O --> NH4(+) + OH(-) 4) NH4Cl --> NH4(+) + Cl(-) 5) CH3COOH --> H(+) + CH3COO(-) 6) CH3COONa --> CH3COO(-) + Na(+) zaś reakcje hydrolizy: 1), 2), 3) i 5) to nie są sole, tylko sole ulegają hydrolizie* *sole mocnych kwasów i mocnych zasad nie ulegają hydrolizie np. NaCl 4) NH4(+) + H2O --> NH3 + H3O(+) odczyn kwasowy 6) CH3COO(-) + H2O -->...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21572


Temat: Dysocjacja, zobojętnianie, hydroliza, strącanie
Ok, daję tutaj rozwiązane, mam nadzieję że ktoś wytłumaczy dlaczego jest akurat tak a nie inaczej. Reakcja dysocjacji: Reakcja hydrolizy: Reakcja zobojętniania: Reakcja strącania (zachodzi/nie zachodzi)(nierozwiązane):
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22752


Temat: Zadania z wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów
w pierwszym zadaniu zrobiłam reakcje amoniaku z woda ale i niby wyjdzie odczyn zasadowy czyli papierek zabarwi sie na niebiesko później jeżeli chodzi o fenole to napisałam reakcja dysocjacji i to stanowi dowód na słabo kwasowy odczyn czyli papierek zabarwi sie na różowo a z metanolem nie wiem .... tylko do tego doszła ale nawet nie wiem czy dobrze ... a z reszta nie wiem i nie umiem sobie poradzić :( [ Dodano: 2007-05-17, 13:56 ]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2525


Temat: Liczba koordynacyjna jonu centralnego
Prosiłbym o pomoc, w ustaleniu liczby koordynacyjnej jonu centralnego. Mam na teście następujący zadanie:"Napisać reakcji dysocjacji jonu zespolonego, podać wartościowość i liczbę koordynacyjną jonu centralnego" dla następujących przykładów: 1/4k4[Cd(CN)4] <-> 1/2K4[HgJ4] <-> 1/2K[AuBr4] <->
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20852


Temat: Kompleksowanie - 2 zadanka
...nie robiłem, więc nie jestem w stanie ocenić czy to autor zbioru, czy też ja popełniłem błąd. Dlatego bardzo bym prosił, żeby ktoś mi je sprawdził: 1. Rozpuszczono 4,2g Na3AlF6 w wodzie uzupełniając objętość do 100ml. Oblicz stęzenie jonów F- w roztworze, jeśli logβ6 dla ALF6 3- wynosi 19,7 i moje rozwiązanie: M(Na3AlF6)= 210 g/mol n (Na3AlF6) = 4,2 g / 210g/mol = 0,02mol C(Na3AlF6) = 0,02mol / 0,1l = 0,2mol/l ponieważ w reakcji dysocjacji jonowej tej soli: Na3AlF6 --> 3Na+ + AlF6 3- stosunek molowy postaci niezdysocjowanej do jonu AlF6 3- wynosi 1:1 to stężenie [AlF6 3-]= 0,2 mol/l a w sumarycznym równaniu tworzenia tego kompleksu: Al 3+ + 6F- <---> AlF6 3- ustala się taka całkowita stała równowagi: β6 = [Alf6 3-] / [Al 3+] * [F-]^6 (jako że na jeden mol Al3+ przypada 6mol F- to podstawiam nieznane wartości: [Al 3+] = x [F-] =...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22583


Temat: autodysocjacja wody i ph roztworów wodnych
Napisz reakcję dysocjacji NaOH, wiesz że to jest mocna zasada więc dysocjuje praktycznie w 100%. Widzisz, że stosunek jonów Na+ do OH- jest 1:1 więc masz już stężenie [OH-]. Z tego łatwo obliczyć pOH a dalej pH. Wzór na pH i pOH zapewne znasz. Autodysocjacji wody w tym przypadku nie uwzględniamy ponieważ NaOH jest mocną zasadą, więc stężenie jonów [H3O+] pochodzących z autodysocjacji wody jest znikome.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18493


Temat: Zadania Domowe :)
...z tej samej kateogrii umiescic w jednym zdaniu, wiec wtedy musi byc 9 zdan. Bardzo mi na tym zalezy, bo to zadanie jest na jutro. Prosze o pomoc. Z gory dzieki, bo ja jestem noga z niemca.. A teraz: Chemia: I wodorotlenki: - skład pierwiastkowy: - wzór ogólny: - wzory i nazwy: wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek glinu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek magnezu (wzór sumaryczny i kwasowy). Jakie jony powstają podczas dysocjacji zasad, równanie reakcji dysocjacji sodu, potasu, wapnia, magnezu. II Skład pierwiastkowy i podział, wzory i nazwy kwasów. Jakie jony powstają podczas dysocjacjii kwasów, równania
Źródło: issonline.pl/board/index.php?showtopic=4205


Temat: dysocjacja elektrolityczna
Zapisz równanie reakcji dysocjacji elektrolitycznej kwasu fosforowego. Dziękuję za pomoc
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22608


Temat: Wiersze [te do szuflady i nie tylko xD]
Nigdy nie zrozumiem polskiego... To jest bardziej skomplikowane niż reakcja dysocjacji jonowej soli (co i tak tylko brzmi skomplikowanie, a w rzeczywistości jest proste...)
Źródło: childprey.fora.pl/a/a,95.html


Temat: Chemia
Trzeba napisać reakcje dysocjacji elektrolitycznej następujących soli: Na2CO3 CaCl2 Mg(NO3)2 K3PO4 Fe3(PO4)2 Za pomoc moneta! Poza tym to mam jeszcze dwa ćwiczenia do lektury "Stary człowiek i morze" 2. reportaż pt. "1 dzień w porcie rybackim" opisz zajęcia ludzi, atmosferę panującą w porcie, zamieść krótkie wypowiedzi rybaków na temat Santiaga. 3. Krótki wywiad z Manolinem nt. umiejętności rybackich...
Źródło: gothickomiksy.pl/viewtopic.php?t=4241


Temat: równania reakcji
Napisz równania reakcji, podaj nazwy reagentów oraz reakcję dysocjacji nastepujących substratów; a) magnez+kwas etanowy b) tlenek sodu+kwas mrówkowy c) wodorotlenek baru+kwas masłowy. Błagam pomóżcie !.! Proszę ;]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20616


Temat: Stopień dysocjacji
Żeby obliczyś topień dysocjacji potrzebne są stężenie wprowadzone i zdysocjowane. Tak jak to ładnie wyjaśnił Titan oba stężenia dotyczą substratu czyli w tym wypadku Ca(OH)2. Stężenie zdysocjowane liczy się na podstawie stężen jonów, które są produktem dysocjacji opierając się na stechiometrii reakcji dysocjacji. Nie ma znaczenia na podstawie którego z jonów obliczysz stężenie zdysocjowane. Stężenie wprowadzone = stężenie niezdys. + stężenie zdys.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19213


Temat: pH a stężenie trujących związków
...przed urlopem, a teraz muszę napisać od nowa... Związki te, jak i inne kwasy organiczne (kwasy tłuszczowe, fulwowe, humusowe i cała masa innych) mogą występować w postaci wolnej, praktycznie niezdysocjowanej, oraz w postaci zdysocjowanych soli. Niektóre z takich kwasów (jak żywiczne właśnie) są silnie toksyczne. A gdzie wpływ pH? Otóż skoro zachodzić może dysocjacja kwasowa (HA = H+ + A–, gdzie HA to rozważany kwas), to im niższe pH, tym reakcja dysocjacji jest bardziej przesunięta w kierunku wolnego kwasu (HA). Pozostaje tylko zgadnąć, która forma jest bardziej toksyczna: trudniej rozpuszczalny wolny kwas, czy lepiej rozpuszczalna sól? Odpowiedź z pogranicza chemii i fizjologii nie leży tym razem po stronie wchłaniania do organizmu, lecz wydalania. Wolny kwas jest substancją lipofilową, tj. dobrze rozpuszczalną w tłuszczach, a słabo w wodzie. Sól jest hydrofilowa...
Źródło: aquaforum.pl/viewtopic.php?t=15657


Temat: chemia..zadania
1. Jakie prostsze dwie grupy funkcyjne wchodzą w skład grupy karboksylowej? 2. Podaj wzór ogólny kwasu monokarboksylowego. 3. Napisz reakcję dysocjacji kwasu propionowego. 4. Napisz trzy reakcje otrzymywania kwasu octowego. 5. Napisz reakcję otrzymywania propionianu etylu. 6. Napisz reakcje hydrolizy kwasowej i zasadowej octanu metylu. 7. W jaki sposób otrzymuje się margarynę z ciekłego tłuszczu roślinnego – reakcja chemiczna. 8. Napisz reakcje zmydlania tripalmitynianu gliceryny. 9. Co to są woski?* [ Dodano: 2010-04-28, 21:22 ]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22461


Temat: Zadania ze starych arkuszy maturalnych - różne zagadnienia
...musi być przeprowadzona reakcja ,żeby otrzymać te produkty? b) czy te produkty są względem siebie izomerami? Odpowiedź uzasadnij zad.5 NDS dla etanolu wynosi 1000mg/m3. Napisz w 3-4 zdaniach ,czym można wyjaśnić wysoką wartość NDS dla etanolu praz jakie dodatkowe zagrożenie powoduje jego spożywanie. zad.6 a) Kwasy karboksylowe to związku, które w roztworze wodnym odszczepiają kationy wodorowe. Zapisz na ogólnych wzorach reakcję dysocjacji alifatycznego kwasu jednokarboksylowego. b)czy pochodne kwasów takie jak: estry, amidy lub chlorki kwasowe są także kwasami? odpowiedź uzasadnij. zad.7 W dwóch pojemnikach otrzymałeś do analizy glukozę i sacharozę a)zaproponuj doświadczenie które pomoże ci odróżnić glukozę od sacharozy. Podaj odczynniki i obserwacje. b)Podaj dwie wielkości (właściwości) fizykochemiczne, których pomiar...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5165


Temat: Zadania z chemii (wykłady)
...związku. 5. Podaj przykład wielopierścieniowego węglowodoru aromatycznego o pierścieniach skondensowanych i wielopierścieniowego węglowodoru aromatycznego o pierścieniach nieskondensowanych. 6. Co to są estry, jak się je otrzymuje i jakie mają zastosowanie – podaj przykład reakcji otrzymywania estrów. 7. Roztwory wodne jakich związków organicznych mają odczyn zasadowy. Podaj przykład takiego związku, napisz reakcję dysocjacji. 8. Jaka grupa funkcyjna nie zawierająca heteroatomów nadaje charakter kwasowy związkom alifatycznym. Podaj przykład takiego związku oraz zaproponuj metodę jego otrzymywania. 9. Jakie związki organiczne zawierające grupę funkcyjną OH mają charakter kwasowy. Podaj przykład takiego związku, napisz
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4650


Temat: Badanie obwodów RL oraz RC
...Szybkość obróbki zależy od stężenia pierwiastka w ośrodku i jego temperatury(wzrasta po podgrzaniu) 32. Wymień reakcje chemiczne prowadzące do powstanie aktywnych atomów węgla i azotu? Aktywne pierwiastki węgle i azotu powstają w atmosferach ochronnych generatorowych odpowiednio endotermicznej i z amoniaku. Węgiel powstaje w reakcji rozkładu gazu opałowego zmieszanego z powietrzem na tlenek węgla CO wodór H2 i azot N2. Azot w reakcji dysocjacji amoniaku NH3 i powstaniu wodoru H2 i azotu N2 i resztek NH3. 33. Na czym polega nawęglanie stali, określ parametry procesu? Nawęglanie stali polega na wprowadzenie dodatkowych atomów węgla na powierzchnię stali. Wykonuje się najczęściej w endotermicznej atmosferze ochronnej w której powstaje tlenek węgla. Proces ten charakteryzuje potencjał węglowy-stężenie węgla na powierzchni stali pozostający w...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1555


Temat: 6 Zadań - Sole, dysocjacja, otrzymywanie substancji...
...ktoś mógł rozwiązać te zadania albo któreś z nich. Zad.1. Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, CH4, MgO, NaCl, HCl, O2, CaCl2, H2S, CaO, K2SO4. Które roztwory zawierają jony H+, które OH-, a które mają odczyn obojętny? Odpowiedź uzasadnij. Napisz odpowiednie równania reakcji. Zad.2. Podkreśl wzory substancji, które, rozpuszczone w wodzie, ulegną dysocjacji. Napisz odpowiednie równania reakcji dysocjacji. HBr, CH4, Ca(OH)2, CO, MgCl2, SiO2, O2, K2S, H3PO4, H2, NaNO3, Fe2(SO4)3, CuO. Zad.3. Napisz równania
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1851


Temat: chemia wody w pigułce
Skoro kilka (kilkadziesiąt) wierszy wyżej pojawił się octan sodu, wypada omówić w końcu sole słabych kwasów. Sole te mają dość specyficzne właściwości, gdyż po rozpuszczeniu w wodzie wykazują odczyn alkaliczny, choć w ich wzorach nie widać żadnych wodorotlenków (NaNO2, K2SO3, K2CO3, a nawet Na2HPO4). Dlaczego tak się dzieje? Wystarczy przypomnieć sobie reakcję dysocjacji dowolnego w tych słabych kwasów, np. kwasu octowego AcO– + H+ = AcOH (specjalnie napisałem w tę stronę, Ac oznacza tu tzw. grupę acetylową, CH3CO). Jeśli dodamy do tego
Źródło: aquaristica.pl/viewtopic.php?t=59